32 °
C
Mặt trời mọc: 05:08
Mặt trời lặn: 18:33
mưa vừa

mưa vừa

Cảm giác như 39°
2.01 Km/h
1000hPa
70%

Hôm nay

mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/32.8°
 • Lượng mưa
  10.57 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.7%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/29.2°
 • wind
  Gió
  2.17 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:33

Ngày mai

mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/34.6°
 • Lượng mưa
  6.76 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.3%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/29°
 • wind
  Gió
  1.81 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:33