31 °
C
Mặt trời mọc: 05:09
Mặt trời lặn: 18:34
mây cụm

mây cụm

Cảm giác như 38°
2.95 Km/h
1000hPa
72%

Hôm nay

mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/34.9°
 • Lượng mưa
  2.81 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.1%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/31.6°
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:34

Ngày mai

mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/33.9°
 • Lượng mưa
  0.66 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.2%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/31.7°
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:35