Dự báo thời tiết Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

28°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

37 mm

Mưa

7.55 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:17 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.3°/30°

mưa vừa

mưa vừa

47 mm

Mưa

6.71 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:17 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

28.9°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

5.96 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

28.1°/30°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

3.66 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.3°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

5.59 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.4°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

6.08 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.8°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5.98 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.7°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

5.33 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.2°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.52 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.69 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.39 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.39 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.07 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29.2°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.1°/32.4°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

3.97 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.2°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.06 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

30.4°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.36 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

30.9°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.98 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

30.3°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.58 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

30°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

6.07 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.4°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

6.91 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.9°/30°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

104 mm

Mưa

9.8 km/h

Gió

993 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/28°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

263 mm

Mưa

13.64 km/h

Gió

990 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.3°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

12.18 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.1°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.59 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.3°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.19 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.8°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.68 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.63 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.73 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.6°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

40 mm

Mưa

5.33 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Bình Liêu bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.83 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0