Dự báo thời tiết Hạ Long - Quảng Ninh 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 28°/27° Lượng mưa: 42 mm Gió: 3.8 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 59 mm Gió: 4.86 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 27°/27° Lượng mưa: 9 mm Gió: 5.03 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 11 mm Gió: 5.01 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 30°/28° Lượng mưa: 7 mm Gió: 5.88 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 12 mm Gió: 4.97 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 28°/26° Lượng mưa: 74 mm Gió: 4.21 km/h Sáng/tối: 28°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 40 mm Gió: 6.51 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 27°/26° Lượng mưa: 12 mm Gió: 6.06 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 82%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 5 mm Gió: 4.57 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 77%

Thời tiết Hạ Long lúc này

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:28

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.66 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0