Dự báo thời tiết Hạ Long - Quảng Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

27.8°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

5.21 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

28°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

3.77 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

5.18 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.7°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

7.22 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.7°/30.1°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

6.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.5°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

5.07 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.5°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

5.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.9°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.71 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

30°/31°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

4.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.4°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29.9°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.1°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.01 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.9°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.2°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.5 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

30°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

6.3 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

30.5°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

5.5 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

30.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

6.09 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

30.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

5.93 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

30.6°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

5.04 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

30°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

5.05 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.2°/31°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

6.15 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.2°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

4.92 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.9°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.59 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

4.92 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.3°/29°

mưa vừa

mưa vừa

76 mm

Mưa

7.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.1°/29°

mưa vừa

mưa vừa

81 mm

Mưa

7.4 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Hạ Long bây giờ

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:35

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0