Dự báo thời tiết Sóc Trăng 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
2.73 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
6.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
7.12 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
6.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
5.79 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
4.86 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
4.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
4.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
5.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
6.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
8.06 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
6.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.45 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
5.56 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.7 km/h

Thời tiết Sóc Trăng hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.45 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0