Dự báo thời tiết Sóc Trăng 30 ngày tới

Hôm nay

27.5°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

8.39 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

27°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

7.38 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

28.8°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

6.35 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.1°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

6.21 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.5°/28.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

5.64 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.63 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.4°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.17 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

6.61 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.6°/29°

mây đen u ám

mây đen u ám

0 mm

Mưa

7.49 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

7.91 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.1°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

8.81 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

8.29 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.1°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

8.19 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.9°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

7.35 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.7°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

7.09 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.9°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

6.69 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.4°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

6.51 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.7°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

6.18 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.3°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

6.06 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.5°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

5.85 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.9°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

6.67 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.5°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

6.49 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.7°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

6.35 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

5.25 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.3°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.4°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.85 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.21 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.21 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.91 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.9°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.91 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Sóc Trăng bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/18:20

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0