Dự báo thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 16 mm Gió: 2.2 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 80%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 27°/23° Lượng mưa: 26 mm Gió: 2.1 km/h Sáng/tối: 25°/25°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 18 mm Gió: 2.84 km/h Sáng/tối: 23°/24°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 23 mm Gió: 3.14 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 9 mm Gió: 2.78 km/h Sáng/tối: 23°/26°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 74%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 14 mm Gió: 2.22 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 28°/23° Lượng mưa: 21 mm Gió: 1.6 km/h Sáng/tối: 23°/25°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 25°/22° Lượng mưa: 38 mm Gió: 2.51 km/h Sáng/tối: 23°/23°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 25°/22° Lượng mưa: 13 mm Gió: 2.66 km/h Sáng/tối: 21°/24°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 75%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 2 mm Gió: 3.44 km/h Sáng/tối: 22°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 76%

Thời tiết Huyện Mai Sơn lúc này

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.97 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0