Dự báo thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:40 pm

Gió
2.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:40 pm

Gió
2.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:41 pm

Gió
2.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:41 pm

Gió
1.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:41 pm

Gió
1.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:42 pm

Gió
0.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:42 pm

Gió
1.14 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

Gió
1.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

Gió
1.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

Gió
1.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

Gió
1.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

Gió
1.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

Gió
1.66 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

Gió
2.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 23°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

Gió
1.92 km/h

Thời tiết Huyện Mai Sơn hôm nay

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.44 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.11