Dự báo thời tiết Huyện Hưng Hà - Thái Bình 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:26 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 3 mm Gió: 3.81 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 74%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:27 pm
Ngày/đêm: 28°/26° Lượng mưa: 3 mm Gió: 3.26 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 78%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:27 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 3 mm Gió: 3.39 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 72%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 6 mm Gió: 3.6 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 75%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.82 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 31°/28° Lượng mưa: 5 mm Gió: 4.85 km/h Sáng/tối: 28°/30°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 75%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 32°/29° Lượng mưa: 7 mm Gió: 3.44 km/h Sáng/tối: 29°/30°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 73%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 32°/29° Lượng mưa: 4 mm Gió: 3.93 km/h Sáng/tối: 29°/30°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 72%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 32°/29° Lượng mưa: 3 mm Gió: 4.3 km/h Sáng/tối: 29°/30°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 72%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 32°/29° Lượng mưa: 5 mm Gió: 4.73 km/h Sáng/tối: 29°/30°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 72%

Thời tiết Huyện Hưng Hà lúc này

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:26

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.08 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0