Dự báo thời tiết Huyện Hưng Hà - Thái Bình 30 ngày tới

Hôm nay

28.1°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

3.93 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.52 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.8°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.53 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

30°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.1°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5.76 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.3°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.33 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.6°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.48 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.8°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.95 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.9°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.5°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29.5°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.1°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.6°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.4°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.01 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.8°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.71 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.7°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.06 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

30.9°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.59 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

30°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.69 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

30.1°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.95 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

30.6°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.55 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

5.29 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.82 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.6°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.78 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.7°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.2°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.41 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.1°/30.1°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

5.3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.2°/30°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

6.07 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Hưng Hà bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:37

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.217 km

wind

Gió

4.58 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0