Dự báo thời tiết Tiền Giang 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:10 pm

Gió
3.38 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:10 pm

Gió
2.38 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:10 pm

Gió
3.52 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:11 pm

Gió
3.46 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:11 pm

Gió
2.55 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:11 pm

Gió
2.75 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:11 pm

Gió
2.76 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
4.36 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
2.8 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
2.38 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
3.68 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
5.97 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
5.68 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
5.91 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
5.91 km/h

Thời tiết Tiền Giang hôm nay

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.24 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0