Dự báo thời tiết Tiền Giang 30 ngày tới

Hôm nay

27°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

5.48 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.6°/30°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

5.48 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.8°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.1°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.2°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

5.35 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.1°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

6.16 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

6.13 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.5°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.74 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

6.48 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.1°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

5.98 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.2°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.3 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.7°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

6.26 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.1°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

6.5 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.9°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

6.85 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.5°/27.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

6.1 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.1°/27.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.72 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.8°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.6°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.43 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.4°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.67 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.5°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.13 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.2°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.19 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.6°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.71 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.8°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.71 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.9°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.16 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.8°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.17 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.1°/32.4°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.62 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.9°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.2°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.38 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.6°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.1°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Tiền Giang bây giờ

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:20

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.59 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0