36 °
C
Mặt trời mọc: 05:15
Mặt trời lặn: 18:43
mưa vừa

mưa vừa

Cảm giác như 43°
1.17 Km/h
999hPa
51%

Hôm nay

mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/36.6°
 • Lượng mưa
  13.78 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.2°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/31.6°
 • wind
  Gió
  1.35 km/h
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:43

Ngày mai

mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/32.1°
 • Lượng mưa
  5.29 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.3°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/28°
 • wind
  Gió
  1.1 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:43