Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang 30 ngày tới

Hôm nay

25.7°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.1°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27°/31°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.5°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.4°/31.4°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.9°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.7°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27°/37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.05 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

51%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.8°/35.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.66 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.1°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.8°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.81 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.7°/29°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.3°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.6°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26°/36.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.1°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.8°/35.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.6°/33.4°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.8°/31°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

1.58 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.5°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.44 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.6°/33.5°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

1.64 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.5°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang bây giờ

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:45

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0