Dự báo thời tiết Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:33 pm

Gió
2.73 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:34 pm

Gió
2.34 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

Gió
1.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

Gió
1.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
1.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
1.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
1.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
1.94 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.46 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.1 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
1.94 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
1.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
1.38 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
2.36 km/h

Thời tiết Vĩnh Yên hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.85 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.03