Dự báo thời tiết Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Hôm nay

26.2°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.8°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.8°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.1°/32.6°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

3.46 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.5°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.9°/32.9°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.18 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.6°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.6°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.4°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.18 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.8°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.28 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.1°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.1°/35.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.1°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.2°/36.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.84 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.8°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.7°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.8°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.2°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28°/33.6°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.4°/32.9°

mưa vừa

mưa vừa

45 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.8°/32.2°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.8°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.72 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.8°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

52 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.6°/29°

mưa vừa

mưa vừa

66 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Vĩnh Yên bây giờ

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:42

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.732 km

wind

Gió

0.96 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0