Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 34 mm Gió: 1.81 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 15 mm Gió: 3.14 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 12 mm Gió: 2.84 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 15 mm Gió: 2.4 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 14 mm Gió: 2.24 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 26 mm Gió: 1.95 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 58 mm Gió: 1.76 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 27°/23° Lượng mưa: 43 mm Gió: 2.65 km/h Sáng/tối: 25°/25°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 12 mm Gió: 1.97 km/h Sáng/tối: 23°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 2 mm Gió: 1.83 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 75%

Thời tiết Huyện Lục Yên lúc này

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:38

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.63 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0