Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
1.51 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
2.34 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
2.04 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
2 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
1.64 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
1.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

Gió
1.66 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

Gió
2.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:41 pm

Gió
1.67 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

Gió
1.43 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

Gió
1.61 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

Gió
2.66 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

Gió
1.75 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

Gió
2.01 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

Gió
1.17 km/h

Thời tiết Huyện Lục Yên hôm nay

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0