Dự báo thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 33 mm Gió: 2.11 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 14 mm Gió: 2.84 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 11 mm Gió: 2.44 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 15 mm Gió: 3 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 15 mm Gió: 1.84 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 28 mm Gió: 1.95 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 56 mm Gió: 2.46 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 27°/23° Lượng mưa: 44 mm Gió: 2.85 km/h Sáng/tối: 25°/25°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 12 mm Gió: 1.67 km/h Sáng/tối: 23°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 2 mm Gió: 1.53 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 75%

Thời tiết Huyện Văn Yên lúc này

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:38

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.344 km

wind

Gió

1.53 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0