Dự báo thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái 15 ngày tới

mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:34 pm

Gió
1.92 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:35 pm

Gió
3.08 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:35 pm

Gió
2.9 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:36 pm

Gió
2.35 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:36 pm

Gió
1.23 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:36 pm

Gió
1.64 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:37 pm

Gió
1.42 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

Gió
1.42 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
1.3 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
1.08 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
2.08 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
1.39 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
1.41 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
1.58 km/h
mây cụm . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
1.67 km/h

Thời tiết Huyện Văn Yên hôm nay

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.79 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0