Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 32°/22° Lượng mưa: 0 mm Gió: 2.8 km/h Sáng/tối: 22°/26°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 50%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 30°/22° Lượng mưa: 3 mm Gió: 3.46 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 65%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 32°/23° Lượng mưa: 4 mm Gió: 3.17 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 57%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 32°/24° Lượng mưa: 6 mm Gió: 3.97 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 57%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 18 mm Gió: 2.2 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 30 mm Gió: 2.43 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 20 mm Gió: 2.14 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 25 mm Gió: 2.31 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 31 mm Gió: 2.39 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 38 mm Gió: 1.93 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 88%

Thời tiết Huyện Bạch Thông lúc này

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:31

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0