Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
2.12 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
2.74 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
1.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
1.97 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
1.72 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
1.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

Gió
2.34 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

Gió
2.71 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

Gió
1.96 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:39 pm

Gió
1.28 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:39 pm

Gió
1.5 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

Gió
1.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

Gió
1.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

Gió
2.01 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

Gió
1.65 km/h

Thời tiết Huyện Bạch Thông hôm nay

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.17 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0