Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 30 ngày tới

Hôm nay

25.8°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.05 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.3°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.6°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.2°/30°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.6°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.3°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.8°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.6°/31°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.1°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.4°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.8°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

1.88 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.78 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25°/35.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.2°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.7°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.39 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.9°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.1°/32.7°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.8°/33.7°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.6°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27°/32°

mưa vừa

mưa vừa

37 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.1°/29.5°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

103 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.3°/30.5°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

83 mm

Mưa

1.73 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.4°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.4°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

25.7°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.4°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25.9°/28.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

75 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

25.3°/27.9°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

79 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Bạch Thông bây giờ

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:42

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.5 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0