Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 16 mm Gió: 3.54 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 33°/26° Lượng mưa: 6 mm Gió: 3.18 km/h Sáng/tối: 25°/28°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 60%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 36 mm Gió: 2.05 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 45 mm Gió: 2.71 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 29 mm Gió: 2.16 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 34 mm Gió: 1.85 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 55 mm Gió: 2.35 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 58 mm Gió: 2.11 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 28°/23° Lượng mưa: 42 mm Gió: 3.64 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 24°/21° Lượng mưa: 10 mm Gió: 2.94 km/h Sáng/tối: 22°/22°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 81%

Thời tiết Huyện Chợ Mới lúc này

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:34

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.39