Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
2.54 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
2.28 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
1.35 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
1.71 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
1.76 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
1.45 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
2.15 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
1.61 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
2.74 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
2.74 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

Gió
1.75 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

Gió
1.59 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

Gió
1.25 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:39 pm

Gió
1.44 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:39 pm

Gió
2.28 km/h

Thời tiết Huyện Chợ Mới hôm nay

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.59 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.02