Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 30 ngày tới

Hôm nay

25.2°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.9°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.9°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.5°/29°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.6°/30°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

3.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

25.4°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

25°/30°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

25.1°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.3°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.9°/29°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.7°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.7°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.9°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.1°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.72 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.3°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.3°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.4°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.61 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.5°/32.8°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.13 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.8°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.7°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.32 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.7°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.06 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.3°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.2°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

1.43 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.9°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.22 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.9°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Chợ Mới bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:42

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0