Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:27 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 29°/22° Lượng mưa: 8 mm Gió: 2.59 km/h Sáng/tối: 22°/27°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 52%
Mặt trời mọc: 5:27 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 33°/22° Lượng mưa: 3 mm Gió: 3.1 km/h Sáng/tối: 23°/28°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 41%
Mặt trời mọc: 5:27 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 33°/23° Lượng mưa: 10 mm Gió: 3.24 km/h Sáng/tối: 23°/25°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 46%
Mặt trời mọc: 5:26 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 19 mm Gió: 0.95 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 73%
Mặt trời mọc: 5:26 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 17 mm Gió: 2.76 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:26 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 29°/24° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.13 km/h Sáng/tối: 24°/27°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 78%
Mặt trời mọc: 5:26 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 10 mm Gió: 3.11 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:26 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 9 mm Gió: 2.06 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 10 mm Gió: 2.89 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 10 mm Gió: 1.85 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 81%

Thời tiết Huyện Điện Biên Đông lúc này

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:41

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.82 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0