Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 30 ngày tới

Hôm nay

25.4°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.22 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.3°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.2°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

49%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.6°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.91 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.9°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.73 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

24.9°/27.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

24.8°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

25°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.06 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

24.6°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

24.9°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

24.2°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

24.5°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.54 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

24.1°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

24.1°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

48%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

23.8°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

24°/25.5°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

22.6°/27.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

22°/29°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

24°/25°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

100%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

23.3°/26.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

24.1°/25.3°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

24.2°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

24.5°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.57 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

24.5°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

24.3°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

24.4°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

25°/25.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

1.24 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Điện Biên Đông bây giờ

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:50

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

100%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

2.579 km

wind

Gió

0.36 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0