Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:43 pm

Gió
2.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:44 pm

Gió
2.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:44 pm

Gió
1.98 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

Gió
1.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

Gió
1.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

Gió
1.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

Gió
1.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

Gió
1.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

Gió
1.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

Gió
1.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

Gió
1.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

Gió
1.84 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

Gió
1.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

Gió
2.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

Gió
1.74 km/h

Thời tiết Huyện Điện Biên Đông hôm nay

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:43

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

100%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

5.881 km

wind

Gió

0.23 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.01