Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 31 mm Gió: 1.95 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 5 mm Gió: 2.89 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 5 mm Gió: 2.95 km/h Sáng/tối: 23°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 68%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 17 mm Gió: 2.11 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 13 mm Gió: 1.75 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 33 mm Gió: 1.72 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 54 mm Gió: 2.9 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 97%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 26°/22° Lượng mưa: 15 mm Gió: 2.82 km/h Sáng/tối: 23°/23°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 4 mm Gió: 2.11 km/h Sáng/tối: 22°/25°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 5 mm Gió: 2.42 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 68%

Thời tiết Huyện Quang Bình lúc này

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:40

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.41 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0