Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 15 ngày tới

mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
2.88 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
2.55 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
1.5 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
1.19 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
1.06 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

Gió
1.48 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

Gió
1.92 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

Gió
1.18 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

Gió
2.18 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

Gió
2.28 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

Gió
1.78 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

Gió
1.54 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

Gió
1.57 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

Gió
2.45 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:44 pm

Gió
2.03 km/h

Thời tiết Huyện Quang Bình hôm nay

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

6.092 km

wind

Gió

0.85 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.04