Dự báo thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang 30 ngày tới

Hôm nay

25.8°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.34 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

24.2°/27.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

24.9°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.72 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.5°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.7°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.4°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.6°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.8°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.1°/30.5°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.2°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.7°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.91 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.3°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.5°/36.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

49%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.8°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.9°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.53 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.5°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.8°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

1.45 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.3°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.57 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.7°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.2°/27.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

53 mm

Mưa

4.67 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25.4°/26.6°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

85 mm

Mưa

4.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25.5°/35.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.1°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.7°/36.5°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

51%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.1°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

47 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.1°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Quang Bình bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:47

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.59 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0