36 °
C
Mặt trời mọc: 05:14
Mặt trời lặn: 18:38
mưa vừa

mưa vừa

Cảm giác như 43°
3.6 Km/h
999hPa
49%

Hôm nay

mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.8°/36.4°
 • Lượng mưa
  1.4 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.6%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.1°/31°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.9°/34°
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38

Ngày mai

mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/31.6°
 • Lượng mưa
  4.46 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/31°
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:39