36 °
C
Mặt trời mọc: 05:15
Mặt trời lặn: 18:40
mây thưa

mây thưa

Cảm giác như 43°
2.57 Km/h
999hPa
52%

Hôm nay

mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/36.4°
 • Lượng mưa
  1.6 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.3%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.2°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/36°
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40

Ngày mai

mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/37.6°
 • Lượng mưa
  6.75 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.5%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.5°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/35°
 • wind
  Gió
  6.46 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40