36 °
C
Mặt trời mọc: 05:14
Mặt trời lặn: 18:38
mưa vừa

mưa vừa

Cảm giác như 43°
3.6 Km/h
999hPa
49%

Hôm nay

mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/36.3°
 • Lượng mưa
  2.2 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.7%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.9°/30.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.7°/33.2°
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38

Ngày mai

mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/31.7°
 • Lượng mưa
  5.16 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/31.7°
 • wind
  Gió
  2.95 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:39