Dự báo thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 30°/28° Lượng mưa: 18 mm Gió: 5.65 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 30°/28° Lượng mưa: 0 mm Gió: 4.61 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 77%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 32°/28° Lượng mưa: 17 mm Gió: 3.9 km/h Sáng/tối: 29°/29°
Áp suất: 1000 hPa Độ ẩm: 78%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 30°/28° Lượng mưa: 45 mm Gió: 2.54 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 30°/28° Lượng mưa: 29 mm Gió: 3.22 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:12 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 30°/28° Lượng mưa: 31 mm Gió: 3.43 km/h Sáng/tối: 29°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 11 mm Gió: 4.16 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 30°/28° Lượng mưa: 19 mm Gió: 4.93 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 19 mm Gió: 4.12 km/h Sáng/tối: 29°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:11 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 25°/24° Lượng mưa: 21 mm Gió: 6.35 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 93%

Thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên lúc này

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:28

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0.17