Dự báo thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 15 ngày tới

mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:30 pm

Gió
3.88 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:30 pm

Gió
3.79 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:31 pm

Gió
4.09 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:31 pm

Gió
5.22 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:31 pm

Gió
3.75 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:32 pm

Gió
2.43 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:32 pm

Gió
5.02 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

Gió
5.14 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

Gió
3.82 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:33 pm

Gió
3.56 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

Gió
1.85 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

Gió
1.97 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

Gió
3.48 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:34 pm

Gió
3.7 km/h
mây cụm . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
4.55 km/h

Thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên hôm nay

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

78%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0