Dự báo thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 30 ngày tới

Hôm nay

27.3°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.6°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.69 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

29.8°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

6.37 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.5°/31°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

5.87 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

5.06 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.3°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

4.76 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.4°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.07 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.5°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.72 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.5°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.1°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.5°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.69 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.42 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.5°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.88 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.2°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.52 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.3°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.47 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.6°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.82 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

30°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.83 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.2°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.59 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.5°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.01 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

30°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.5°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

30.9°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.8 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.47 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

30.7°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.87 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29.5°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.73 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29.5°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.4°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.26 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên bây giờ

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:37

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0