Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:26 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 30 mm Gió: 6.68 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:26 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 2 mm Gió: 5.07 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 81%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:27 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 28 mm Gió: 3.35 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1000 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:27 pm
Ngày/đêm: 28°/27° Lượng mưa: 53 mm Gió: 3.48 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 28°/27° Lượng mưa: 42 mm Gió: 4.48 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 28°/28° Lượng mưa: 57 mm Gió: 3.76 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 21 mm Gió: 5.24 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 26 mm Gió: 4.98 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 16 mm Gió: 5.09 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 24°/24° Lượng mưa: 12 mm Gió: 6.82 km/h Sáng/tối: 24°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 91%

Thời tiết Huyện Cô Tô lúc này

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:26

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.3 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.09