Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

27°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

6.01 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27°/30°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

4.67 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.2°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

5.68 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.8°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

6.42 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.4°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

7.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.6°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

5.57 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.6°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

5.42 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

4.71 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

30°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

4.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.7°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29.3°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.31 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.2°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.5°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.91 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.7°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.3 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

30.9°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

5.3 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

30.5°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.6 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

30.7°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

5.79 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

30.3°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

6.03 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

30.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

5.64 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.9°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

5.95 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.4°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

5.55 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.3°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

5.42 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.7°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.3°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.1°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28°/29°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

4.82 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.4°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

77 mm

Mưa

6.73 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.7°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

83 mm

Mưa

6.8 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Cô Tô bây giờ

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:35

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0