Dự báo thời tiết Huyện Cô Tô - Quảng Ninh 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:24 pm

Gió
3.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:24 pm

Gió
2.88 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:25 pm

Gió
3.31 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:25 pm

Gió
3.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:25 pm

Gió
3.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:26 pm

Gió
4.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:26 pm

Gió
4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:27 pm

Gió
4.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:27 pm

Gió
5.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

Gió
5.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

Gió
9.21 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

Gió
6.03 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

Gió
3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

Gió
3.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

Gió
1.58 km/h

Thời tiết Huyện Cô Tô hôm nay

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.82 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.19