Dự báo thời tiết Thái Nguyên 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:14 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 47 mm Gió: 2.05 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 23 mm Gió: 2.83 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 8 mm Gió: 1.87 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 82%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 13 mm Gió: 2.13 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 15 mm Gió: 2.19 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 25 mm Gió: 1.36 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 101 mm Gió: 2.05 km/h Sáng/tối: 27°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 25°/23° Lượng mưa: 48 mm Gió: 2.7 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 10 mm Gió: 2.47 km/h Sáng/tối: 23°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 3 mm Gió: 1.7 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 72%

Thời tiết Thái Nguyên lúc này

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:34

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

28°

UV

0