Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Hôm nay

27.1°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.05 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29°/36.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.7°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.61 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.1°/35.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.8°/36.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.37 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.62 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.4°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.6°/31.4°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.8°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.6°/34.7°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.3°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.61 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27°/36.2°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.4°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.4°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27°/33°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.48 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.1°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.1°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.65 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.1°/32°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

1.24 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

27.7°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.14 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

27°/35°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

1.24 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

25.9°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

25.4°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

28°/27.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

1.45 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thái Nguyên bây giờ

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:39

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0