Dự báo thời tiết Thái Nguyên 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
2.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
1.87 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
2.13 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
2.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
1.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
2.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
2.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
2.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
1.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
1.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

Gió
1.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

Gió
1.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

Gió
2.1 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:39 pm

Gió
1.81 km/h

Thời tiết Thái Nguyên hôm nay

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1001 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.24 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

28°

uv

UV

0